MFK- Indywidualny Multifraktalny Kamerton

MFK- Indywidualny Multifraktalny Kamerton

Zamówienia składamy mailowo!

Prosimy o podania nazwy produktu oraz ilość sztuk.

Indywidualny Multifraktalny Kamerton inicjuje regenerację organizmu do jego naturalnego, zdrowego stanu. Buduje niezbędne i sprzyjające sytuacje w polu możliwości zdarzeń życiowych człowieka.

Multifraktalny kamerton (w skrócie – MFK) o indywidualnym działaniu jest wynikiem zastosowania unikalnej, zaawansowanej technologii. Rozpoczyna proces przywracania pierwotnej integralności uszkodzonej konstrukcji. MFK dostosowuje ciało do częstotliwości, która pokrywa się z pierwotnymi naturalnymi wibracjami człowieka, ciało uzyskuje pożądany, prawidłowy rezonans, dostraja się do naturalnych częstotliwości. Ludzki hologram podlega renowacji i zyskuje integralność strukturalną. Wzrost energii ożywia systemy i narządy ludzkiego ciała i sprawia, że ​​człowiek jest w stanie odbierać, rozpoznawać i przyswajać informacje, które do niego docierają.

Podczas korzystania z MFK możliwe są:

 • Ogólna korekta stanu zdrowia (do całkowitego wyleczenia). Trwa proces przywracania pierwotnej integralności zniszczonej konstrukcji.
 • Efekt leczniczy (ogólna poprawa zdrowia, samopoczucia, zdrowszy sen, zwiększona wytrzymałość, zwiększona stabilność podczas wysiłku psychoemocjonalnego i fizycznego) bdzięki pobudzeniu pracy organizmu na jego własnych częstotliwościach.
 • Zapobieganie różnym chorobom (choroby kardiologiczne i onkologiczne, bezpłodność, choroby immunologiczne, choroby wirusowe i wiele innych).
 • Wzmocnienie organizmu.
 • Odmłodzenie ciała.
 • Korekta pola wydarzeń (przejdź do najlepszego możliwego wariantu rozwoju swojego losu). Realizacja twojego przeznaczenia. MFK buduje sytuacje w polu życiowym zdarzeń człowieka, które są mu potrzebne i korzystne.
 • Zwiększona kreatywność.
 • Ujawnienie możliwości (zdolności) fizycznych i psychicznych.
 • Korekta konsekwencji różnych niekorzystnych oddziaływań informacyjnych na osobę, wynikających z jej „błędów” w sposobie myślenia, słów, czynów, wyniku związków przyczynowo- skutkowych.
 • Neutralizacja szkodliwego promieniowania różnych urządzeń elektronicznych: telefonów komórkowych, komputerów i innych.
 • Neutralizacja wpływu biosferycznych stref chorobotwórczych.
 • Dodatkowe potężne narzędzie do ochrony przed różnymi innymi niekorzystnymi wpływami.

 

MFK jest wytwarzany przy użyciu unikalnej technologii, w której za podstawę przyjęto technologię lingwistycznej genetyki fal, która została znacznie zmodyfikowana. Opiera się na rozszerzonym zrozumieniu funkcji kodu genetycznego. Jest to zapis informacji uporządkowanych spinowo, zawartych w krwi pępowinowej, łożysku, zdjęciu dziecka, dowolnej substancji. Efekt poprawy zdrowia i korekcji uzyskuje się poprzez dostrojenie modelu ekspozycji w określony sposób, poprzez odsłuchiwanie spersonalizowanego dźwięku, co aplikuje go bezpośrednio do podświadomości.

Ponieważ MFK jest rodzajem klucza lub zbiorem adresów, za pomocą których ciało „aktualizuje” informacje o swoim idealnym stanie, które następnie są odzwierciedlane w ciele fizycznym, innymi słowy, następuje powrót do zdrowia oraz zwrot okoliczności życiowych w korzystnym kierunku. Ta informacja to strategiczna informacja oparta na prawach sakralnej geometrii i równowagi i harmonii. Te prawa są pierwotne i ważne w naszym Wszechświecie, budują wszystkie żywe organizmy, w tym ludzi.

Sprawdzone metody korzystania:

 • słuchanie przez słuchawki podczas ćwiczeń;
 • słuchanie wcześnie rano i przed snem przez 30-40 minut;
 • całodobowa aplikacja w tle.

Podczas stosowania MFK nie zidentyfikowano żadnych skutków ubocznych.

Zapamiętaj! Należy zwrócić uwagę na regularność w stosowaniu tej technologii. Odpowiedzialność za to spoczywa bezpośrednio na kliencie.